Wat kost mentorschap?

Tarieven

Het tarief van professioneel mentorschap wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Het huidige tarief is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Mocht de cliënt de kosten niet zelf kunnen betalen, dan kan er een beroep gedaan worden op bijzondere bijstand bij de gemeente waar de cliënt woonachtig is. CenSere Ondersteuning op Maat, kan u desgewenst bij de aanvraag ondersteunen.