Wat is mentorschap?

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel voor volwassenen, die wordt uitgesproken door de kantonrechter.
Mentorschap is het “broertje” van Beschermingsbewindvoering (financieel).

Professioneel mentorschap is bedoeld voor  mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen of opkomen. Denk daarbij aan mensen met een verstandelijke beperking, met cognitieve- en geheugenproblemen, zoals dementie/Alzheimer en mensen met een psychiatrisch ziektebeeld. Ook kunnen lichamelijke beperkingen, verslaving, hersenletsel, trauma’s of coma er voor zorgen dat iemand ondersteuning en hulp nodig heeft van een professioneel mentor.