Wat is de taak van de mentor?

Mentorschap

Er wonen mensen in Nederland, die helaas door omstandigheden niet (meer) in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen. Soms is er geen familie die zorg voor hen kan of wil dragen. De vraag is dan, wie dan de beslissingen neemt op het gebied van behandeling, verzorging, begeleiding, verpleging en algemeen welzijn?   Dat is het werk van de professionele mentor.

Een professioneel mentor biedt geen directe hulp of begeleiding, maar heeft een regiefunctie en is betrokken bij het organiseren van zaken. Een mentor neemt (zoveel mogelijk) samen met de cliënt beslissingen en voert namens de cliënt overleg. Om de cliënt zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en zijn/haar belangen te behartigen, moet een professioneel mentor zijn/haar cliënt natuurlijk goed (leren) kennen en in nauw contact met hem/haar (gaan) staan.

Download hier de folder met alle informatie.