Hoe vraagt u mentorschap aan?

Mentorschap aanvragen

Vaak wordt mentorschap aangevraagd wanneer iemand geen partner of familie meer heeft, die zijn of haar belangen kan behartigen. Maar mentorschap kan ook juist door de partner of familie worden aangevraagd. Dit om de verantwoordelijke taken te delen of wanneer er onenigheid bestaat binnen de familie over de juiste zorg voor de betrokkene.  Maar soms woont familie ook gewoon te ver weg of is er behoefte om alleen maar partner,  dochter,  zoon, broer of zus te kunnen zijn.

CenSere Ondersteuning op Maat, is dan een waardevolle partner in de zorg voor een dierbaar familielid. Iemand kan zelf mentorschap aanvragen,  maar ook zijn of haar partner of een familielid tot de vierde graad. De instelling waar de cliënt verblijft, is ook gerechtigd om een aanvraag te doen. Soms is het beter voor een cliënt om geen familielid, maar een onafhankelijk en neutraal persoon als mentor door de kantonrechter te laten benoemen.

Zorgorganisaties krijgen via de nieuw aangenomen Wet Zorg & Dwang vanaf 1 januari 2020 de plicht om de rechtspositie van de cliënt goed te regelen, door voor iedere cliënt zonder vertegenwoordiger een mentor te benoemen.

Neem voor meer informatie contact op met Chris Tolman of vul het contactformulier in.

Klik hier voor meer informatie voor de client

Klik hier voor meer informatie voor de zorgaanbieder